Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş, temel değerleri çerçevesinde,

 

  • Etkili ve yalın süreçler ile sağladığı ürün ve hizmetlerde doğru kalite ile müşterilerine güvenilir ve rekabetçi bir iş ortağı olmayı ve en iyi müşteri deneyimini sunmayı ,

 

  • İş yaklaşımımız ve kültürümüzün ayrılmaz parçası olan yenileşim ve teknolojide liderlik ile mükemmellik yolunda sürekli olarak çıtayı yükseltmeyi ,

 

  • En önemli değeri olarak gördüğü çalışanları ile iş alanlarına giriş yapan yüklenici, tedarikçi, stajyer ve ziyaretçileri için güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı oluşturmayı ve çevreyi korumayı amaçlamaktadır.

 

Buna yönelik olarak;

 

  • İlgili tüm yasal mevzuata ve belirlenen gerekliliklere uymayı,
  • Sürekli iyileştirme prensibi çerçevesinde, faaliyetleriyle bağlantılı kalite, iş sağlığı ve güvenliği risklerini belirlemeyi, analiz etmeyi ve azaltmayı,
  • İç denetimlerle kalite, iş sağlığı ve güvenliğini yasal, müşteri ve şirket beklenti ve hedeflerine göre sürdürüldüğünü kontrol etmeyi,
  • Eğitim ve bilgilendirmeler yoluyla kalite, iş sağlığı ve güvenliği sorumluluk bilincinin arttırılmasını desteklemeyi, tüm çalışanlarımıza görev ve sorumluk paylaştırmayı ve tüm operasyon süreçlerinin ayrılmaz parçası haline getirmeyi,
  • Kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak ve faaliyetleri sonucu oluşan atıkları kontrol altında tutarak çevreye etkisini sürekli azaltmayı ve bu doğrultuda tüm paydaşlar ile iletişimde kalmayı,

 

taahhüt etmekte ve bu doğrultuda oluşturulan ve yaşatılan bir kültürü teşvik etmektedir.