İNSAN KAYNAKLARI STRATEJİLERİMİZ

  • Şirket hedeflerimiz doğrultusunda ihtiyaçlarımızı tespit ederek işe alım süreçlerimizi adil ve yetkinlik temelli şekilde yürütmek,
  • Kalite ve verimliliğimizi hep birlikte yukarıya çekerek hedeflerimize ulaşmak,
  • Çalışanlarımızın performans ölçümleri, ücret ve yan haklar, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli çalışmaları en dikkatli ve adil şekilde yürütmek,
  • Yenilikçi, sürdürülebilir ve güncel değişimlere hazır olmak,
  • Eğitim kültürünü tüm çalışanlarımızın üzerinde adil ve eşit şekilde hâkim kılmak,
  • Değerlerimizi yansıtan bir performans kültürü benimseyerek en yüksek performansı hedeflemek,
  • Kalitemizi sürekli iyileştirici ilkeler benimsemek,
  • Şirketimizde ki tüm çalışanların aidiyet bağını oluşturmak,
  • Çalışan memnuniyetine önem vererek kariyer ve gelişim planlarına yönelmek insan kaynakları stratejilerimizdir.