Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak ana hedefimiz: Müşterilerimizin beklentilerini ve gereksinimlerini daha iyi karşılamak için ürünlerimizi ve ürün proseslerimizi sürekli olarak geliştirmek, hatasız ürünlerimizi ve hizmetlerimizi uygun fiyat ve daima zamanında teslim etmek, müşteri odaklı olarak çalışarak koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamaktır. Bu hedefe ulaşmak ancak;


  • Üst Yönetimin sürekli ve kararlı desteği ile insan kaynaklarının ve Kalite Sisteminin geliştirilmesi,

  • Çalışanların memnuniyetinin, İş Güvenliklerinin sağlanması ve sisteme tam katılımlarının gerçekleşmesi,

  • Ürün ve üretim performansının sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi,

  • Değişikliğin azaltılarak ve hatayı önleyici teknikler kullanılarak en az hatalı ve güvenilir üretimin yapılması,

  • Çevreyi ve doğal kaynakları koruyucu ve israfı önleyici üretimin gerçekleştirilmesi,

  • Müşterilerimizle, çalışanlarımızla ve tedarikçilerimizle ortaklık ruhunun oluşturulması ile mümkün olacaktır.


Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin her ferdi, yaptığı üretim ve verdiği hizmetten sorumlu olduğunun bilinci içerisinde, "Hepimiz Birbirimizin Müşterisiyiz" ilkesine sadık kalacak ve "Sürekli İyileştirme" felsefesini işletmenin her biriminde uygulanır hale getirecektir.

Sezai SEZER
Yön. Kur. Başkanı