Hasanağa Sanayi Bölgesi Sanayi Caddesi no:40 adresinde otomotiv sektörüne çalışan Profil Sanayi ve Tic. A.Ş ailesi olarak ;

Şekillendirilmiş ve kaynaklı saç parçaların üretimi sürecinde, işin sonuçları ile birlikte, sonuçların nasıl elde edildiğine de büyük önem vermekteyiz.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile, faaliyetlerimizin çevre ve insan sağlığı üzerinde sebep olabilecek olumsuz etkilerini bertaraf ederek, tüm sosyal paydaşlarımızın beklentilerini yerine getirmeyi hedefliyoruz.

Bu hedef doğrultusunda;

- Çalışanlarımızın sağlığı için iş, çalışılan ortam ve çevre koşullarını sürekli iyileştirerek iş güvenliğini arttırmak,

- İlgili çevre mevzuatlarına, yasalara ve diğer yetkililere uymak,

- Geri dönüşümü olan her türlü mamül, yarı mamül ve hammaddenin yeniden kullanımını sağlayacak araştırma ve    iyileştirmeleri sürekli yapmak,

- Saç hurdası , yağ atıkları , emisyon miktarları , tehlikeli atıkları ve enerji tüketimini, her yıl belirlenen çevre amaç ve    hedefleri doğrultusunda azaltarak, proseslerimizi iyileştirerek doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak,

- Üretim sürecimizde uygun teknolojileri kullanarak kirliliği önlemek,

- Tüm çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi ve taşeronlarımızı, komşularımızı çevre konusunda bilinçlendirmek ve çevrenin    korunması çalışmaları için teşvik etmek,

- Muhtemel acil durumları, çevre ve iş kazalarını engelleyecek tedbirleri önceden almak

temel ilkelerimizdir.

İlkelerimiz doğrultusunda, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini tüm çalışanlarımıza görev ve sorumluluklar vererek yürüteceğimizi ve sürekli olarak geliştireceğimizi taahhüt ederiz.