• Çalışanların beklentilerini karşılayan, objektif ve adil bir ücret politikası uygulamak,

  • Stratejik İnsan Kaynakları planlaması ile rekabet gücünü arttırmak ve geleceğin liderlerini yetiştirmek,

  • Çalışanların memnuniyet düzeylerini ölçümlemeyi, şirketimizin beklentileri doğrultusunda sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlayarak çalışan motivasyonunayönelik uygulamaları hayata geçirip tercih edilen bir çalışma ortamı yaratmak,

  • Çalışanlarda yüksek seviyede sorumluluk bilinci oluşturmak,

  • Mevcut ve gelecek için yapılan doğru insan kaynağı planlaması ile işgücü ihtiyacının tam olarak karşılanmasını sağlamak,

  • Ekip çalışmasının desteklendiği, katılımın ve kurumsal farkındalığın sağlandığı, şeffaf ve güvenilir iletişim ortamı oluşturmak,

  • İnsan Kaynakları yönetiminde çözüm ve sonuç odaklı yaklaşım ile yenilikçi uygulamalar başlatmak, sistemler oluşturmak ve takibini gerçekleştirmek,

  • İnsan Kaynakları yönetiminin temel prensipleri olarak belirlenmiştir. Bu prensipler İK yönetiminin tüm süreçlerinde uygulanmaktadır.