Profil  Sanayi  ve Tic.  A.Ş.  Çevre Politikası

  Hasanağa  Sanayi Bölgesi  Sanayi Caddesi no:40 adresinde   otomotiv  sektörüne  çalışan  Profil Sanayi ve Tic. A.Ş ailesi  olarak ;

 

Şekillendirilmiş ve kaynaklı saç parçaların  üretimi  sürecinde, işin sonuçları ile birlikte,  sonuçların  nasıl  elde  edildiğine de büyük  önem  vermekteyiz.

 

ISO 14001-2015 Çevre Yönetim Sistemi ile, faaliyetlerimizin çevre ve insan sağlığı üzerinde sebep olabilecek olumsuz  etkilerini  bertaraf ederek, tüm sosyal paydaşlarımızın beklentilerini yerine getirmeyi hedefliyoruz.

 

Bu hedef doğrultusunda ;

 

  • Çalışanlarımızın sağlığı için iş, çalışılan ortam ve çevre koşullarını sürekli iyileştirerek iş güvenliğini arttırmak,

 

  • İlgili çevre mevzuatlarına, yasalara ve diğer gerekliliklere uymak,

 

  • Geri dönüşümü olan her türlü mamül, yarı mamül ve hammaddenin yeniden kullanımını sağlayacak araştırma ve iyileştirmeleri sürekli yapmak,

 

  • Saç hurdası , yağ  atıkları , emisyon  miktarları , tehlikeli atıkları ve enerji tüketimini, her yıl belirlenen  çevre  amaç ve hedefleri doğrultusunda azaltarak, proseslerimizi iyileştirerek doğal kaynakları  en verimli şekilde kullanmak,

 

  • Üretim sürecimizde uygun  teknolojileri  kullanarak  kirliliği  önleyerek çevreyi korumak.

 

  • Tüm çalışanlarımızı , tedarikçilerimizi ve taşeronlarımızı, komşularımızı çevre konusunda bilinçlendirmek ve çevrenin korunması çalışmaları için teşvik etmek,

 

  • Yan sanayilerimizi biliçlendirme çalışması yapmak,

 

  • Muhtemel acil durumları, çevre ve iş kazalarını engelleyecek tedbirleri önceden almak,

 

  • Risk ve fırsatları belirleyerek riskler için tedbirlerimizi almak fırsatları da daha iyi duruma getirmek için de çalışmalarımızı devam ettirmek,

 

temel ilkelerimizdir.

 

İlkelerimiz doğrultusunda, ISO 14001-2015 Çevre  Yönetim  Sistemini tüm  çalışanlarımıza  görev ve sorumluluklar  vererek yürüteceğimizi ve sürekli olarak geliştireceğimizi taahhüt ederiz.


Profil  Sanayi  ve Tic.  A.Ş.  ÇYS Kapsamı:

 Profil Sanayi Tic. A.Ş Hasanağa Sanayi bölgesi Sanayi Caddesi no:40 adresinde otomotiv sanayiine  soğuk şekillendirilmiş  ve  kaynaklı  saç  parçaların  üretimi  yapmaktadır.

 Profil  Sanayi  Tic. A.Ş. ISO 14001-2015 standardı esas alınarak belirlenen şartları karşılayacak ürün ve hizmet sağlamak için çevre yönetim sistemini kurmuş ve dökümante etmiştir. Profil  Sanayi  Tic. A.Ş. kurduğu bu sistemi, çevre el kitabında ve atıfta bulunulan diğer dökümanlarda (prosedür, talimat, iş tanımları vb.) tarif ederek uygulanmasını, sürekliliğini ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlar. Bu bağlamda Profil Sanayi Tic. A.Ş. yi etkileyen iç ve dış hususlar belirlenmiş olup:

 Çevresel İç Hususlar: Atıklar, Çalışanlar , Proses , Binalar

Dış Hususlar: Yasalar , Mevzuat , Komşular , Tedarikçiler , Müşteri , Bölgesel ve Sektörel şartlar belirlenmiş olup çevre hususları takip edilmektedir.

GENEL MÜDÜR
Nedim İLHAN